پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (4156)

1-10-5-تجزیه و فروکاهی ترکیباتPAH در غبار خیابان52 1-11-ضرورت انجام پژوهش53 1-12-مطالعات پیشین 54فصل دوم: منطقه مورد مطالعه2 -1-جغرافیای منطقه مورد مطالعه572-2- هواشناسی منطقه592-3- صنعت602-4-منابع آلاینده شهری612-5-زمین شناسی منطقه622-5-1- زون ایران مرکزی622-5-2-زون سنندج – سیرجان642-5-3- زون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4157)

1-7-4-ایجاد محتوا توسط اعضا221-7-5-تبلیغات هدفمند اینترنتی221-8-مزایای شبکه های اجتماعی221-8-1-انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی221-8-2-امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف231-8-3-شکل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (4160)

2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق192-2-1 توسعه (Development)192-2-2 تعریف پایداری (sustainability)192-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development)202-2-4 شهر پایدار (sustainability City )202-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability)202-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital)202-2-7 مسکن (Housing)212-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability)222-2-9 آپارتمان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (4161)

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10 1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11 1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11 1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12 عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12 عنوان صفحه تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12 شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12 فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12 فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………….. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (4162)

مؤلفین: محمدعلی صنیعی‌منفرد ،حسن الماسی ،صدیقه رضاییان‌فردویی ناشر: موسسه فرهنگی و هنری عیلام، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ، نوبت چاپ: اول،1388 فصول کتاب: نگارنده در کتاب حاضر به ارزیابی، طراحی، چگونگی اجرا و پیاده‌سازی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (4163)

مقدمه ای برفناوری نانو فناوری نانو  رشته‌ای از دانش کاربردی و فناوری است که جستارهای گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. موضوع اصلی این رویکرد مهار ماده یا دستگاه‌های در ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معمولاً حدود ۱ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (4152)

فصل سوم 3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..963-2- ابزار های گرد آوری ………………………………………………………………………………………………… 963-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….973-4- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 98 سایت منبع پایان نامه 3-5- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………. 983-6- مقوله های تحلیل ……………………………………………………………………………………………………… 99 3-7- متغیرهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (4164)

2-2-4-1-جنبه های اجتماعی512-2-5-ساختمان های چند عملکردی522-2-6-مجموعه مسکونی اشتراکی532-2-7-سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران56 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (4153)

3-8-2- کالیبراسیون ترانسدیوسر…………………………………………………………………………………………….203-9- چگونگی تجویز داروها……………………………………………………………………………………………………..213-10- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………..233-11- بازه زمانی ذر نظر گرفته شده برای داده های هر گروه……………………………………………….23فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….241- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………….254-1- گراف ثبت شده با دستگاه……………………………………………………………………………………………….254-2- فشار میانگین سرخرگی در پاسخ به دوزهای ادامه مطلب…

By 92, ago